Keď niečo povie Vladimír Putin či Barack Obama,
má to iné dôsledky, ako keď sa vyjadrí Jožko Kapor.

Ak je však Jožko Kapor tvoja životná láska a práve sa ťa opýtal,
či si ho vezmeš za muža, je to sila.
No keď prehovorí Boh, všetky ľudské slová sa strácajú v novom časo-priestore, ktorý tvorí.

Tvoje slovo má silu. Dokáže búrať, ničiť, ale aj budovať a povzbudzovať! Keď sa však večné SLOVO stalo telom, boli dejiny ľudstva navždy zmenené.

Existuje súvis medzi tvojim slovom a týmto SLOVOM?
Si súčasťou príbehu. Aj ty si slovom...

Povedal KTO?!

Dôležité Info


Dátum

19. - 21. februára 2016

Miesto

Gymnázium Andreja Sládkoviča (GAS) v Banskej Bystrici

(mapa)

Cena

2€ do 31.12.2015 (vrátane)
4€ do 20.01.2016 (vrátane)
6€ do 08.02.2016 (vrátane)
9€ na mieste

Pomôž

Prihlás sa ako dobrovoľník a dostaneš tričko zdarma

(dobrovoľníctvo)

Registrácia


Registrácia bola uzavretá.

Program


Aj túto konferu máme pre teba pripravený super program! Jednotlivé témy a semináre si môžeš pozrieť nižšie. Podrobný rozpis programu nájdeš tu.


Rozpis Programu


Rečníci


Máte nové správy
Samo Lacho / piatok večer

Čo to s vami robí, keď na svojom zariadení vidíte tento nápis?
Čo vás vedie k tomu, aby ste venovali pozornosť novým správam a tešili sa z nich?
Ako máte nastavené PRAVIDLÁ UPOZORNENÍ vo svojom kresťanskom softvéri?
Akú váhu majú vo vašom živote Božie správy?


Znie to jednoducho
Samo Lacho / sobota ráno

Čo ak aj chcem, no stále mi to nejde a nič mi to nedáva?
Čo ak tomu stále nerozumiem?
Ako sa môže z irelevantného textu stať živé slovo?
Ako sa dá porozumieť Božím správam?

Bez kľúča zatvorené
Ben Uhrin / sobota večer

Čo je kľúčom k počutiu a porozumeniu Božieho hlasu?
Poznáš tento kľúč? Hovorí Boh aj k tebe?
Je opovážlivejšie načúvať Bohu, či žiť akoby nehovoril?

ZISTÍŠ KEĎ TO PRÍDE?
Ben Uhrin / nedeľa ráno


Semináre


Čo to máš v ruke?
Pali Mrština

Hospodin sa spýtal a Mojžiš odpovedal: Palicu. Po prekonaní pochybností - vierou a poslušnosťou - sa stáva obyčajný predmet v ruke Božieho služobníka "nástrojom" sprevádzajúcim záchranu národa i "zbraňou" spoluúčinkujúcou pri porážke armád.
A čo máš v ruke ty ?
Inšpirovaní biblickými postavami budeme hľadať ako každodenné veci a viera môžu zmeniť naše vzťahy aj život.

O autorovi: Ukecaný vedúci popradskej mládeže.

Moje reakcie na stres
Marek Sonoga

Môžem žiť bez stresu ? Asi nie.
Ak teda nie, ako reagujem na stresovú situáciu ?

O autorovi: Misijný pracovník BJB v Poprade.

Inšpirácia Biblie
Martin Tobák

Ako vieme, že Biblia je inšpirovaná?
Predstavuje Biblia sama seba ako dôveryhodný zdroj?
Aké sú dôkazy, že Biblia je inšpirovaná?
Prečo veríte, že Biblia je inšpirovaná?

O autorovi: Kazateľ BJB Nesvady

Vstal Ježiš z mŕtvych?
Richard Nagypal

Ak Ježiš vstal z mŕtvych, potom musíme prijať všetko čo hovoril. Ak nevstal, tak načo sa ním vôbec zaoberať? Otázka, na ktorej všetko stojí nie je či sa nám Ježiš páči alebo nie, či je múdry, alebo nie, ale či vstal z mŕtvych. Na tomto seminári budeme hovoriť o historických dôkazoch pre centrálnu udalosť kresťanskej viery - vzkriesenie Ježiša z Nazaretu.

O autorovi: Študujúci teológ. Tvorca diskusii a priestoru pre dialóg. Zakladateľ projektu Animans. Kresťan so snahou porozumieť Bohu vo svete a svetu vo svetle Boha.

Deduktívne štúdium Biblie
Pavel Hanes

K štúdiu Biblie je potrebné pristupovať pomocou všeobecne platných právd viery odvodených z poznania Biblie ako celku. Tieto univerzálne platné presupozície (axiómy, doktríny, články viery) informujú a usmerňujú štúdium Biblie tak, že postupujeme od univerzálne platných tvrdení k vysvetleniu jednotlivých textov (→ dedukcia).

O autorovi: Pavel Hanes (61) vyučuje na evanjelikálnej teologickej katedre v B. Bystrici teológiu Hebrejskej Biblie, systematickú teológiu, apologetiku a filozofiu pre teológov.

Viera a duševné zdravie
Michal Patarák

Duševné zdravie je klinicky ťažko uchopiteľný termín. Je skôr dejom, procesom, akousi dynamikou, než jasne opísateľným stavom. Jeho analýza, i keď nie jednoduchá, má však zmysel i mimo pole psychiatrie. Zaujímavá je otázka prieniku viery a duševného zdravia a s ňou súvisiace problémy duševných porúch u veriaceho človeka, ich modifikovaného priebehu, či dokonca genézy duševných porúch pri nesprávne chápaných a patologických formách viery. Seminár by mal prispeiť k destigmatizácii duševných porúch vo veriacom a cirkevnom prostredí.

O autorovi: Psychiater a ašpirant na neuropsychiatriu. Na fakulte Zdravotníctva SZU vyučuje odbor psychiatria. Zaoberá sa závislosťami, etickými súvislosťami psychiatrie, ľudskou sexualitou a hraničnými neuropsychiatrickými stavmi.

Má niekto právo byť mojou autoritou?
Danka Hanesová

Pozývam tých, ktorí chcete spoločne skúmať, čo nám vadí na autoritách, či a prečo majú vôbec niektorí ľudia právo na to byť mojou autoritou. Musia mi vôbec v živote rozkazovať nejaké autority? A ak áno, tak aké autority by sme si "priali"? Hovorí niečo Biblia na túto tému? Plánoval Boh nejaké autority, keď chcel dobro pre človeka?

Osobnosť človeka a duchovný život
Marek Macák

Aký vplyv má to, aký si typ osobnosti na tvoj vzťah k Bohu, druhým i k sebe.

O autorovi: psychológ pracujúci na psychiatrickej klinike, slovák žijúci v Prahe, učiteľ na ETS, ...

TESTOSTERÓN + ESTROGÉN = ♥
Kveťo & Eva Boltižiarovci

To, že testosterón je hlavne mužský pohlavný hormón (reprezentuje muža) a estrogén je ženský (reprezentuje ženu), je asi všetkým jasné. Otázkou však je: „Čo s nimi a ako sa vysporiadať s ich vplyvom?“ Neboj :) na seminári nebudeme rozoberať chemické vzorce ani vedľajšie účinky možných chemických reakcií. Spoločne sa zameriame na muža a ženu, na vzťah medzi nimi a veci, ktoré sú s týmto jedinečným vzťahom spojené. Budeme hovoriť o zaľúbení, očarení, chodení, láske, kráse, intimite, sexe, pornografii, nástrahách a pokušeniach tohto sveta a o odpovedi, či existuje ten pravý/á a jediný/á....Výber životného partnera je jedno z najdôležitejších životných rozhodnutí, pretože táto voľba následne ovplyvní VŠETKY oblasti Tvojho života. Sme presvedčený, že nie je možné, aby partnerský vzťah skrze Krista, s Kristom a v Kristovi nebol požehnaný a šťastný. Bež za Pánom Ježišom Kristom najrýchlejšie ako vieš, a ak ti niekto bude stíhať, tak sa zoznámte – možno tak nájdeš svojho životného partnera. A budeme radi, keď dobehneš aj na seminár.

O autoroch: Kveťo a Eva žijú so svojimi tromi deti neďaleko Bratislavy. Ich životnou vášňou je vidieť generáciu ľudí, ktorí nemrhajú svoje životy, ale žijú pre Krista a Jeho Slávu vo všetkých oblastiach života. Kveťo viac ako 20 rokov pracuje s mladými ľuďmi. Je členom tímu vedúcich mládeže TEEN-Z-ONE v Bratislave. Eva aktuálne „dovolenkuje“ na materskej.

Poznaj, Miluj, Ži
Katka Azorová

Všade okolo nás je kopa rád a návodov ako sa stať úspešnou a dokonalou ženou. Vyskúšala si už niektoré? Poznáš úspech a neúspech? Zaujíma ťa čo znamená byť úspešnou ženou v Božích očiach? Ak áno, príď na workshop Poznaj, Miluj, Ži a podebatíme o tom.

O autorke: Žienka pracujúca aj domáca, matka a kamarátka, ktorá sa snaží nájsť zmysel a rovnováhu vo všetkých rolách, čo jej Boh dal.

Žiadostivo nepozrieš
Jozef Jaroščiak

- biblický pohľad na žiadostivosť po opačnom pohlaví
- vedecké poznatky o našom tele v spojitosti so žiadostivostou
- praktické uplatnenie poznatkov do života kresťana
- zameraný pre mužov, ale užitočne pre ženy pre porozumenie mužov.

O autorovi: Jozef má 27 rokov. Navštevoval TCKompas školu pre vedúcich v Žiline a hneď potom odišiel študovať na biblickú školu v Dánsku, kde dnes aj učí spolu so svojou manželkou Camillou.

Evanjelizácia & Získavanie Veriacich: Povolanie kresťanov alebo Prežitok minulosti
Peter Makovíni

- Tradičné námietky proti šíreniu evanjelia
- Prečo potrebujeme evanjelizáciu vo svete?
- Základy etickej evanjelizácie

O autorovi: Teológ a študent presvedčivého dizajnu, ktorý pochádza z Bratislavy, ale žije v Dánsku. Tu pracuje ako vedúci mladeže v baptistickom zbore v Odense.

Rozpis Programu

Sponzoring


Milí mládežníci, obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pri zabezpečení MK 2016.
Chceli by sme Vás poprosiť o to, aby ste túto konferenciu podporili modlitebne, no tiež aby ste nám pomohli finančne.

Konkrétne by sme Vás chceli poprosiť o pomoc s úhradou výdajov, ktoré súvisia s podporou slúžiacich (strava, ubytovanie, cestovné) a so zabezpečením externých služieb počas konferencie (médiá, externí pracovníci).

Zvážte, prosím, na modlitbách túto prosbu.
Váš team MK2016

Konferenciu je možné podporiť priamo sponzorským príspevkom na účet mBank.
Číslo účtu: SK61 8360 5207 0042 0277 8310 (mBank)
Konštantný symbol: 0558 (Finančné platby ostatné)
Variabilný symbol: 333
Účel platby: (je možné uviesť meno darcu)


Sponzorský príspevok je tiež možné pridať ako čiastku naviac pri prihlasovaní sa na konferenciu, v prihláške je na to samostatná kolónka.

Dobrovoľníctvo


Mládežnícka konferencia je tu opäť!!!

Prípravu sme začali už po lete, pracujeme na tom, aby aj MK 016 bola pre mnohých požehnaným časom, časom stretnutia sa s priateľmi, ale hlavne vzácnym časom s Bohom. Príprava je v plnom prúde, mnohí majú svoje práce a služby už zadelené, no vieme aj to, že potrebujeme ešte ďalších dobrovoľníkov.

Bez Vás by to bolo dosť ťažké a namáhavé.

Minulý rok ste boli skvelí a veľmi ste nám pomohli a veríme tomu, že aj Vy ste mali skvelý čas.

Byt dobrovoľníkom je nielen práca a žiadna zábava. Je to čas, keď spoznáte veľa nových ľudí a prehĺbite vzťahy s kamarátmi, ktorých ste cely rok nevideli. Ale hlavne pamätajme, že toto všetko robíme pre Nášho Pána. A jedine On vidí do nášho srdca a Pán si Vás môže použiť pri ktorejkoľvek službe či rozhovore.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli slúžiť na MK 016 ako dobrovoľníci.

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich, mne ste urobili. Matúš 25:40

Ozvi sa nám!


Potrebuješ vybaviť vekovú výnimku, pômocť s niečím alebo máš otázky?
Neváhaj nám napísať alebo zavolať a pokúsime sa pomôcť!

0905 595087
0904 583330
0907 731428