Pozrite si niektoré videá z mládežníckej konfery 2014 a tiež niečo z predchádzajúcich konferencií.

https://www.youtube.com/user/mladezbaptist/videos