Pozrite si niektoré videá z mládežníckej konfery 2014 a tiež niečo z predchádzajúcich konferencií.

https://www.youtube.com/user/mladezbaptist/videos

Pridávame zvukové záznamy z mládežníckej konferencie 2014.
Pri počúvaní vám prajeme Boží dotyk a stretnutie s Bohom.

Pridávame zvukové záznamy z mládežníckej konferencie 2012.
Pri počúvaní vám prajeme Boží dotyk a stretnutie s Bohom.

Pridávame zvukové záznamy z mládežníckej konferencie 2013.
Pri počúvaní vám prajeme Boží dotyk a stretnutie s Bohom.

Pridávame zvukové záznamy z mládežníckej konferencie 2010. Pri počúvaní vám prajeme Boží dotyk a stretnutie s Bohom.

Podkategórie