Kemp 2022
Ako som prežil?

Informácie | Program | Mapa | Prihláška

 

Program

Program dňa:

 • Deň začne kreatívnou rozcvičkou pod taktovkou Radka Paulena.
 • Dávaj pozor pri príprave raňajok, nech si dávajú pozor aj ostatní.
 • Rozcvička na bránicu pripraví tvoje telo na počúvanie.
 • Chvály a ranné zamyslenia pre duchovné zobudenie.
 • Skupinky v tímoch pre akceleráciu výkonu.
 • Voliteľné aktivity podľa gusta.
 • Obed od profesionálneho kuchárskeho tímu.
 • Poobedné voľno, hecovačky and chill.
 • Spoločné veľké hry (pozor na zlomené nohy!).
 • Na večeru snáď zostane niečo z obeda.
 • Večerný program s kompetentným rečníkom.
 • Voliteľné aktivity: Spánok, spoločenské hry, posedenie pod hviezdami.

Doobedné aktivity:

 • Športy - Trochu sa rozhýbete a zašportujete si. (max 14 ľudí, každý deň)
 • Chválospevka - Tu je šanca sa pridať ku chválospevke, kde si nacvičíte spoločne niekoľko piesní a na večernom programe budete spoločne slúžiť chválami. (max 10 ľudí, každý deň)
 • Dráma - Divadlo je mocný nástroj, ktorý dokáže v ľuďoch vyvolávať silné emócie a uvedomenia. Prečo tento nástroj nevyužiť pre šírenie Božieho posolstva? (max 10 ľudí, iba v sobotu)
 • Umelecký ateliér - Ak ste umelecky nadaní alebo len radi tvoríte krásne diela, prečo to nerobiť na Božiu slávu?  Tu je miesto pre vás. poplatok 1,- EUR (max 7 ľudí, iba štvrtok a piatok)
 • Tvorivá dielňa - Kde si vyrobíte štýlový paracordový náramok. poplatok 1,- EUR (max 10 ľudí, každý deň)
 • Balík všeliakej pomoci - Priprav si zo zjavne náhodných vecí balíček na prežitie na akúkoľvek príležitosť. poplatok 1,- EUR (max 5 ľudí, iba piatok a sobota)
 • Biblický seminár - Ako použiť bibliu ako pomôcku pri práci v každodennom živote. (10 ľudí, každý deň)
 

 


facebook   facebook