Vytlačiť
Kategória: MP3
Návštevy: 2475

Pridávame zvukové záznamy z mládežníckej konferencie 2013.
Pri počúvaní vám prajeme Boží dotyk a stretnutie s Bohom.

Téma
Prečo Ježiš žil tak, ako žil? - Benjamin Uhrin
Prečo Ježiš trpel a zomrel? - Michal Kevický
Prečo bol Ježiš vzkriesený a odišiel do neba? - Igor Čonka
Prečo Ježiš znova príde? - Miroslav Mišinec
 
Chvály a piesne
Chvály Bratislava 1
Chvály Bratislava 2
Chvály Bratislava 3
Chvály Bratislava 4
Chvály Bratislava 5
Chvály Bratislava 6
Chvály Bratislava 7
Chvály Košice 1
Chvály Košice 2
Chvály Košice 3
Chvály Košice 4
Chvály Košice 5
Chvály Košice 6
Chvály Košice 7
Chvály Hurbanovo 1
Chvály Hurbanovo 2
Chvály Hurbanovo 3
Chvály Hurbanovo 4
Chvály Hurbanovo 5
Chvály Hurbanovo 6
Chvály Bratislava 1
Chvály Bratislava 2
Chvály Bratislava 3
Chvály Bratislava 4
Chvály Bratislava 5
Chvály Bratislava 6
Chvály Bratislava 7
Chvály Bratislava 8
Fusion 1
Fusion 2
Fusion 3