KEMP 2024

Bližšie informácie o Celoslovenskom kempe mládeže a registrácii nájdeš na stránke: kemp.baptist.sk

Prejsť na začiatok