KEMP 2024

Bližšie informácie o Celoslovenskom kempe mládeže a registrácii nájdeš na stránke:

kemp.baptist.sk

KEMP 2024
Prejsť na začiatok