KEMP 2023

Bližšie informácie o Celoslovenskom kempe mládeže a registrácii nájdeš na stránke:

kemp.baptist.sk

KEMP 2023
Prejsť na začiatok