Mládežnícka konferencia 2024

Bližšie informácie o konferencii a registrácii nájdeš na stránke:

mk.baptist.sk

Mládežnícka konferencia 2024
Prejsť na začiatok